Treball Intercicles

En aquest apartat podeu veure algunes de les activitats que realitzem conjuntament o de manera col·laborativa alumnes de diferents cursos. D'aquesta manera compartim experiències i coneixement entre iguals.